Καληνύχτα Ευρώπη.


Όσοι σαν και εμένα γράφουν σε ένα blog ορισμένες φορές είναι πραγματικά δύσκολο να μην πέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού και της καταστροφολογίας. Υπάρχουν όμως γεγονότα που πραγματικά όσο και να προσπαθήσεις να στρογγυλοποιήσεις τις γωνίες τους, δεν γίνεται.

Ας αρχίσω άρα την παράθεση των γεγονότων (υπογραμμίζω την λέξη γεγονότα γιατί δεν είναι το αυθαίρετο υποκειμενικό συμπέρασμα του γράφοντος αλλά η στεγνή πραγματικότητα).

1)Πηγή: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11515.pdf

Doc. 11515 30 January 2008

Fight against extremism: achievements, deficiencies and failures

Motion for a resolution

presented by Mr Berényi and others.

Παρουσίαση και μετάφραση ορισμένων σημείων.

“Fight against extremism is an actual topic in the member states of the Council of Europe. Although international organisations, as well as the parliaments and governments of the member  states of the Council of Europe and the European Union have several times declared zero tolerance against the extremist parties, movements and phenomenons in general, we are nowadays witnessing an increasing number of extremist groups in the member states of the Council of Europe, actually getting more and more stronger and self-confident. These groups are not just endangering the pure existence of the democratic societies, but in many cases they represent daily menace for the citizens respecting the legal order of the given country.”

Μετάφραση: Καταπολέμηση του εξτρεμισμού είναι ένα σύνχρονο θέμα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν και οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις των κρατών μέλών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επανειλημμένως δηλώσει τη μηδενική ανοχή κατά των εξτρεμιστικών κομμάτων, κινήσεων και φαινόμενα σε γενικές γραμμές, είμαστε σήμερα μάρτυρες αύξηση του αριθμού των εξτρεμιστικών ομάδων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που γίνονται όλο και πιο ισχυρά και γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οι ομάδες αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο μόνο την ύπαρξη των δημοκρατικών κοινωνιών καθ’ αυτή , αλλά σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν καθημερινή απειλή για τους πολίτες που σέβονται την έννομη τάξη της εκάστοτε χώρας.

2)Πηγή: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12265.htm

Doc. 12265 19 May 2010 Fight against extremism: achievements, deficiencies and failures Report. Political Affairs Committee Rapporteur: Mr Pedro AGRAMUNT FONT DE MORA, Spain, Group of the European People’s Party.

5.2. Freedom of expression

Also freedom of expression, enshrined in Article 10 of the European Convention on Human Rights, is not an absolute right: in the Assembly’s words, the enjoyment of this right ‘may be limited by competing public interests, amongst which are the prevention of disorder, the protection of morals and the protection of the rights of others. In particular, this allows for limitation of these rights and freedoms when they are exercised is such a way as to cause, incite, promote, advocate, encourage or justify racism, xenophobia and intolerance’.

Μετάφραση: Η ελευθερία της έκφρασης

53.Επίσης, την ελευθερία της έκφρασης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν είναι απόλυτο δικαίωμα: με τα λόγια της Συνέλευσης, η απόλαυση του «δικαιώματος αυτού μπορεί να περιορίζεται από ανταγωνιστικά δημόσια συμφέροντα, μεταξύ των οποίων είναι η πρόληψη της διασάλευσης της τάξης, την προστασία της ηθικής και η προστασία των δικαιωμάτων των άλλων. Ειδικότερα, αυτό επιτρέπει τον περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων και ελευθεριών, όταν ασκείται είναι τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί, προτροπή, την προαγωγή, συνηγορεί, ενθαρρύνει ή δικαιολογεί τον ρατσισμού, τη ξενοφοβίας και τη μη ανοχή ».

3)Πηγή: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12337.htm

Μετάφραση ορισμένων σημείων του Έγγρ. 12337 (8 Ιούλη του 2010) της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του συμβουλίου της Ευρώπης.

α)Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγχαίρει τον εισηγητή της Πολιτικής Επιτροπής, κ. Pedro Agramunt Font de Mora (Ισπανία, Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), για την εξαιρετική έκθεσή του και, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζει το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο σύσταση.

β) Μέρος: Proposed amendments to the draft resolution and to the draft recommendation.

Amendment A. In the draft resolution, paragraph 7, at the end of the first sentence, replace the words “and freedom of assembly” by “freedom of peaceful assembly and freedom of association with others”

Μετάφραση: Tο σχέδιο ψηφίσματος, παράγραφος 7, στο τέλος της πρώτης περιόδου, αντικαθίστανται οι λέξεις «και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι» με το «της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικά και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι με άλλους».

Amendment B. In the draft resolution, paragraph 7, replace the second sentence by: “Although these freedoms are the pillars of a pluralist democracy, their exercise can be limited. Such a limitation should be always prescribed by law, be necessary in a democratic society and should pursue the legitimate aims mentioned in the Convention, such as prevention of disorder or crime, the protection of morals and the protection of the rights of others.”

Μετάφραση: Τροπολογία Β “Στο σχέδιο ψηφίσματος, παράγραφος 7, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: Αν και αυτές οι ελευθερίες είναι οι πυλώνες μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας, η άσκησή τους μπορεί να περιοριστεί. Ένας τέτοιος περιορισμός θα πρέπει να είναι πάντα προβλέπονται από τον νόμο, που είναι αναγκαίος σε μια δημοκρατική κοινωνία και πρέπει να επιδιώκει τους νόμιμους στόχους που αναφέρονται στη σύμβαση, όπως η πρόληψη της διασάλευσης της τάξης ή εγκληματικών πράξεων, την προστασία της ηθικής και η προστασία των δικαιωμάτων των άλλων.

4)Πηγή: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671437&Site=COE

Tuesday 5 October 2010. Draft agenda

Election of the Secretary General of the Parliamentary Assembly

Election of judges to the European Court of Human Rights with respect to Estonia, Greece and Portugal

Fight against extremism: achievements, deficiencies and failures

Address by an invited personality [to be confirmed]

Child abuse in institutions: ensure full protection of victims

The functioning of democratic institutions in Ukraine

The need to avoid duplication of the work of the Council of Europe by the European Union Agency for Fundamental Rights

Κλείνοντας δεν θέλω να πω τίποτα άλλο από τον τίτλο του άρθρου. Καληνύχτα Ευρώπη.

Γ.Β

Υ.Σ: καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Advertisements

One response to “Καληνύχτα Ευρώπη.

  1. paradikastiko 01/10/2010 στο 7:22 μμ

    Βιοθεραπευτές καταγγέλουν κύκλωμα εξόντωσής τους……
    Διαμαρτυρία στα ύψη….
    Δες τα και θα καταλάβεις γιατί καταρρέει ένα κράτος όταν δεν υπάρχει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!!!!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: